Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, toimintamahdollisuuksia ja aktiivista arjen osallisuutta. Se perustuu asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen vuorovaikutukseen, sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön kuntoutuksen välineenä.

Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan yksiöllisen tarpeen ja elämäntilanteen mukaan.

Terapiatapaamiset toteutuvat pääasiassa asiakkaan omissa arjen toimintaympäristöissä kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Terapia toteutetaan vain suomen kielellä. 

Toimintaterapiasta on sopimukset Pohteen ja Kelan kanssa. Noudatan Kelan palvelukuvausta. https://www.kela.fi/


Toimintaterapiasta lisää tietoa luettavissa: https://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia

Meeria on syntynyt halusta auttaa ja tarjota terapiapalveluita
elämän eri vaiheisiin.

eevamaria@meeria.net