Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, toimintamahdollisuuksia ja aktiivista arjen osallisuutta. Se perustuu asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen vuorovaikutukseen, sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön kuntoutuksen välineenä.

Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan yksiöllisen tarpeen ja elämäntilanteen mukaan.

Terapiatapaamiset toteutuvat pääasiassa asiakkaan omissa arjen toimintaympäristöissä kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Terapia toteutetaan vain suomen kielellä. 

Toimintaterapiasta on sopimus Kelan kanssa, joten noudatan Kelan palvelukuvausta. https://www.kela.fi/

 

Toimintaterapiasta lisää tietoa luettavissa: https://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia/

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisen lyhytterapian menetelmä tarjoaa matalan kynnyksen apua elämän kuormittavissa tilanteissa tai rajatuissa ongelmissa, ilman lääkärin lähetettä. Toteutus tapahtuu etäyhteydellä tai läsnätapaamisina vastaanotolla Oulun keskustassa. Lyhytterapian kesto räätälöidään tarpeen mukaan.

 

Hinnasto Kognitiiviselle lyhytterapialle

60 min 90€
90 min 125€

Meeria on syntynyt halusta auttaa ja tarjota terapiapalveluita
elämän eri vaiheisiin.

eevamaria@meeria.net